Verbindingen

Het Noordzeekanaal is een barrière in het landschap en verbindingen. Mensen komen de waterweg tegen en willen het kanaal oversteken.

Het Noordzeekanaal heeft geen bruggen, een brug brengt nautische risico’s met zich mee. Bruggen beperken de ruimte tot manoeuvreren voor de scheepvaart en zorgt voor een risico op aanvaringen met brugpijlers. Bovendien brengen brugpijlers minder zicht bij slecht of mistig weer. Ook de radarbeelden worden door een brug verstoord.
De recreatievaart vaart veelal zonder radar waardoor het risico tot aanvaren nog groter wordt.

Om de oversteek toch te kunnen maken zijn er echter wel tunnels voor het spoor- en autoverkeer en voor voetgangers, fietsen en brommers is er de pont.

Voor het vaarverkeer zijn juist de sluizen in het kanaal barrières, zonder de sluizen zou er ook geen toegang tot het Noordzeekanaal zijn.

Wij bespreken de verbindingen bij het Noordzeekanaal op de volgende pagina’s:
Sluizen Noordzeekanaal
Pontverbindingen Noordzeekanaal
Tunnels Noordzeekanaal
Bruggen Noordzeekanaal (Begin en eind van het kanaal)

advertenties