Pontverbindingen Noordzeekanaal

Pont Noordzeekanaal
Pontlocaties vlnr: Velserpont, Buitenhuizenpont, Hempont. Rechts diverse ponten bij Amsterdam (hier niet beschreven).

Om voetgangers en fietsers de oversteek over het Noordzeekanaal te laten maken zijn over de volle lengte van het kanaal diverse pontverbindingen beschikbaar.

Namelijk: 
IJmuiden-Velsen (Velserpont),
Buitenhuizen-Assendelft (Buitenhuizerpont) en
Amsterdam-Zaandam (Hempont).

Artikel geupdate 9 januari 2023.

In Amsterdam bestaan er diverse pontverbindingen. De pont is de verbinding tussen diverse lokaties van het centrum en Amsterdam-Noord.

Voor de oversteek gelden per oversteek andere voorwaarden, bekijk hiervoor de informatie op onderstaande gespecialiseerde sites. Op deze sites vindt u ook informatie over de ponttijden.

Gespecialiseerde site over de Pont Noordzeekanaal.

Gespecialiseerde site Pontinformatie Amsterdam.


Noordzeekanaal

advertenties