Bruggen Noordzeekanaal

Over het Noordzeekanaal zijn geen bruggen. Dat heeft te maken dat de doorvaart op het kanaal anders door obstakels gehinderd zou kunnen worden. Om dit […]