Sluizen Noordzeekanaal

Sluizen Noordzeekanaal
Links de zeesluizen bij IJmuiden, rechts de Oranjesluizen bij Schellingwoude. E, F, J en K zijn de zijkanalen waar in de tekst naar verwezen wordt.

Het Noordzeekanaal heeft door zijn ligging en aansluiting op oude waterwegen diverse sluizen. Water in Noord-Holland is een ingewikkelde materie. De verschillende waterniveau’s in het landschap vragen om het gebruik van sluizen.

Zeesluizen bij IJmuiden

Om de Noordzee (via de IJmond en het Noorderbuitenkanaal) en het Noordzeekanaal te verbinden zijn een aantal zeesluizen gebouwd bij Velsen IJmuiden. Tezamen zijn zij onderdeel van het sluizencomplex die bestaat uit:

• de Zuidersluis,
• de Middensluis,
• de Noordersluis en,
• de Kleine sluis voor de kleine scheepvaart. 

De sluizen worden door diverse gemalen en spuisluizen bepompt.

De sluizen worden 24 / 7 bedient en u kunt contact voor de bediening opnemen via:
Marifoonkanaal: 22 of telefoonnummer: 0255-514457.
(Bij een waterstand van NAP+3,40m wordt niet geschut)

Rijkswaterstaat is, samen met diverse partners, bezig met de voorbereidende werkzaamheden om een nieuwe zeesluis te gaan bouwen. Na voltooiing is dat de grootste sluis ter wereld! De sluis zal hierdoor groter worden doordat er steeds grotere (cruise)schepen door de sluis willen, om zo via het Noordzeekanaal naar Amsterdam te varen.

Lees meer over de sluizen van IJmuiden.

Oranjesluizen

Het Noordzeekanaal verbind de Noordzee met het afgesloten binnen-IJ. Het afgesloten binnen-IJ en het buiten-IJ zijn via een aantal schutsluizen verbonden, de zogenaamde Oranjesluizen.

De sluizen liggen in de buurt van Schellingwoude. Het doel van deze sluizen is het op peil houden van de waterhoogte in het Noordzeekanaal. Bovendien zorgen ze ervoor dat er niet te veel zilt water uit het Noordzeekanaal het IJsselmeer instroomt.

De sluizen worden 24 / 7 bedient en u kunt contact voor de bediening opnemen via:
Marifoonkanaal: 18 of telefoonnummer: 020-6946161.
(Bij een waterstand van NAP+0,30m en of NAP-1,15m wordt niet geschut. Bij een verschil tussen het Buiten en Binnen IJ van meer dan 1,45m wordt niet meer geschut.)

Overige sluizen:

Zijkanaal E heeft een sluisje en is de verbinding tussen het Zuideinde van Westzaan.
Zijkanaal F heeft drie historische sluisjes (1560) en is voeren water vanaf de ringvaart bij Halfweg af naar het Noordzeekanaal.
Zijkanaal I heeft diverse keringen en sluisachtige oplossingen.
Zijkanaal J is de verbinding met het Noordhollandsch Kanaal via de Willemsluis.
Zijkanaal K heeft een sluisje en is de verbinding met de haven van Nieuwendam.
Meer uitleg over de ligging van de zijkanalen.

advertenties