Noordzeekanaal vissen

Vissen Noordzeekanaal

Het Noordzeekanaal heeft een diepe vaargeul om de grote schepen die door het kanaal varen genoeg diepgang te geven. Het kanaal loopt van IJmuiden tot aan Amsterdam en heeft een gemiddelde diepte tussen de 15 tot 17 meter.

Het Noordzeekanaal is behoorlijk diep. Hierdoor kunnen grote vrachtschepen en pleziervaart door dit kanaal varen. Cruiseboten varen naar de PTA in Amsterdam.

Het kanaal is één van de weinige wateren in Nederland waar je zowel zeevissen als zoetwatervissen kunt vangen, aangezien het water op de bodem door de sluizen van IJmuiden zout is en aan de oppervlakte zoet. Hier kunnen dus zowel zeevissers en zoetwatervissers terecht.

De kwaliteit van het water is brak tot zoet wat verscheidenheid in vissoorten mogelijk maakt. Hierdoor is een brede uiteenlopende populatie vissen in het Noordzeekanaal aanwezig. In de diepe geul is het water het meest zout waardoor u daar kans maakt om zeevis te vangen.

Laat u vooraf goed informeren, voor het vissen op het Noordzeekanaal heeft u de nodige geldige papieren en vergunningen nodig. Denk hierbij aan geldige vispassen (kleine Vispas), nachtvis-vergunningen, enz. Hier wordt veelvuldig op gecontroleerd.

Vergeet u ook niet te laten informeren over de vissoorten die u wel of niet mag meenemen. Zoals Paling en ondermaatse vis.

Bij laag water aan de zeekant pompt het spui-gemaal water van IJmuiden naar de zee. Jaarlijks pompt het gemaal twee miljard kubieke meter water af waardoor er een behoorlijke stroming ontstaat.

Visstekken:

Velzen-Zuid bij het pont plein. Naast de veerverbinding van Velzen Zuid en Velsen Noord (Velserpont) tref je een parkeerplaats waar je bijna direct kunt vissen. De pont Velsen-Zuid is bereikbaar via het Pontplein. Kruising Kanaaldijk, Stationsweg, Parkweg. Vlak voor je rechtsaf gaat naar de Kanaalweg ligt het Pontplein. Neem de stoplichten rechts naar de pont.

Rij naar: Velserdijk 2, 1981 AA Velsen Zuid. Hier tref je een parkeerplaats op 100 meter van het Noordzeekanaal.

Langs de Kanaalweg, Beverwijk. N246. Stuk groen bij zijkanaal A en anders verderop de dijk. Check dit op voorhand even de situatie op google maps of een soortgelijk programma.

Soorten vis

In het Noordzeekanaal komen diverse soorten zoet- en zout water vissen voor. Hierdoor is de kans op een verassing vangst groter dan elders.

Snoekbaars
De Snoekbaars is met name aan de kant van Amsterdam goed te vangen. Met name in het westelijk havengebied worden flinke aantallen snoekbaars gevangen, al is de baars klein van formaat. Dat geldt trouwens voor het hele Noordzeekanaal.

Tong
Achter de sluizen van IJmuiden in een enorme tong-populatie aanwezig. De tong is vrij makkelijk te bevissen, al heeft het ook zijn beperkingen. De populatie is niet echt heel groot dus zal er goed mee omgegaan moeten worden. Zo wordt verzocht de kleine exemplaren terug te zetten zodat deze voor nageslacht kunnen zorgen.

Vissoorten die u kunt tegenkomen:

Zeebaars, Snoek, Paling (terugzet verplichting), Wijting, Puitaal, Haring, Spiering, Schar, Bot, Zeedonderpad, Pos, Rietvoorn, Blankvoorn, Brasem, Roofblei, Karpers, Zeeforellen, Spiering, Kolblei, Gul, Harder, Baars, en vele andere…

advertenties