Bruggen Noordzeekanaal

Bruggen Noordzeekanaal
Links de bruggen over de sluizen van IJmuiden, rechts de Schellingwouderbrug.

Over het Noordzeekanaal zijn geen bruggen. Dat heeft te maken dat de doorvaart op het kanaal anders door obstakels gehinderd zou kunnen worden.

Om dit te omzeilen zijn er andere toepassingen ontwikkeld om het kanaal over te steken, denk hierbij aan de tunnels en de pont die zorgen voor goede verbindingen tussen de twee oevers.

Aan het begin en net over het Noordzeekanaal zijn er echter wel bruggen die het mogelijk maken om het water over te steken. De sluizen van IJmuiden fungeren als bruggen.
Net over het eind van het kanaal, voorbij de Oranjesluizen is de Schellingwouderbrug. De brug is uitgevoerd met twee rijstroken en fiets- en voetpaden en verbind de oevers van Amsterdam-Noord en de rest van de stad.
Momenteel wordt er gesproken over een Brug over het IJ. Zolang deze brug er nog niet is zijn voetgangers, fietsers en het overige verkeer aangewezen op de pont.

Toch heeft het kanaal een geschiedenis waar twee spoorbruggen voorkwamen. Deze zijn beiden afgebroken en vervangen voor een spoortunnel.

De Velserspoorbrug is in 1957 afgebroken en de Hembrug in 1983.
De Velserspoorbrug was bekend om zijn draaibaar gedeelte van 128 meter lang.

advertenties