Amsterdam Haven-Stad

Haven-Stad NoordzeekanaalAmsterdam kampt al tijden met een tekort aan huizen. Om deze reden zoekt Amsterdam naar uitbreiding en denkt dat gevonden te hebben met het plan Haven-Stad. De locatie voor Haven-Stad is een samenvoeging van gebieden langs het westelijke IJ-deel en het Noordzeekanaal.

Amsterdam Haven-Stad
Haven-Stad is de naam van een nog te realiseren wijk waar vanaf 2029 tussen de 40.000 en 70 .000 nieuwe woningen worden gebouwd. Nu is het nog voornamelijk havengebied, industriegebied en zijn er veel bedrijven gevestigd. Het gebied is onder andere een gedeelte van Amsterdam-West, de westelijke havens, Amsterdam-Noord en een deel van Zaandam. Het plan zal rond 2040/2050 gerealiseerd moeten zijn.

Met de bouw van Havenstad worden de gebieden langs het westelijk IJ-deel en het Noordzeekanaal samengevoegd.

Amsterdam Haven-Stad bedrijven
De gemeente Amsterdam heeft in het plan aangegeven dat ze een deel van de bestaande bedrijven, kantoren en de bijbehorende werkgelegenheid wil behouden. Hierdoor zullen de kantoorgebouwen worden gecombineerd met woningbouw erboven of eromheen. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen met bedrijven op de onderste etages en woningen erboven. Bedrijven die overlast veroorzaken (stank- geluids of teveel fijnstof) zouden uit het gebied moeten verdwijnen. Bedrijven die gevestigd zijn in de Coen- en Vlothaven zullen wel moeten wijken voor de bouw van 20.000 woningen die in en aan het water gebouwd moeten worden. Signant detail is dat andere gemeentelijke plannen staat dat in de Coenhaven de nieuwe Passenger Terminal Amsterdam gevestigd gaat worden. Door de bouw van een brug bij het Java Eiland de grote cruiseschepen niet meer kunnen aanmeren bij de huidige terminal.

Bij de huidige bedrijven werken ongeveer 28.000 mensen. Na voltooing van het project zouden dan 45.000 tot 58.000 extra arbeidsplaatsen gerealiseerd kunnen zijn.

Amsterdam Haven-Stad woningen
Een moderne woon-werkwijk met een richtlijn van 40% sociale huurwoningen, 40% middeldure huur- en koopwoningen. De overige 20% is voor de vrije sectorwoningen. In de loop van de jaren kunnen door voortschrijdend inzicht plannen worden gewijzigd. Bovendien zal er rekening gehouden worden met de huidige en toekomstige voorzieningen zoals scholen, winkels, sportfaciliteiten, enz.

Amsterdam Haven-Stad gebieden
Onderstaand de gebieden die betrokken zijn in het plan van de Gemeente Amsterdam. Een aantal bestaande wijken zullen hierdoor gewijzigd worden.

Haven-Stad Noordzeekanaal

• Sloterdijk
In delen rondom Sloterdijk is al gestart met het bijbouwen van woningen aangezien er toch al plannen lagen om woningen bij te bouwen. Dit wordt gezien als de eerste start van Amsterdam Haven-Stad.
• Westerpark
• De Coen- en Vlothaven en de Nieuwe Houthaven. Deze liggen allemaal binnen de ring A10.
• De Noorder IJplas richting Zaandam.
• De sportvelden tussen de Ring A10 en de S118 in Amsterdam-Noord de IJ-oever tot ongeveer de Amsterdam Marina.
• Westelijk IJgebied en Oostelijk Noordzeekanaal bij Zaandam

Amsterdam Haven-Stad Bereikbaarheid
Het Amsterdams pont vaarnetwerk kan uitgebreid wordt richting Zaandam. Denk hierbij aan het varen van een pont vanaf het Centraal Station naar de havenbuurt in Zaandam met bestemming de oude Hembrug waar nu de Hempont vaart.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer zal moeten worden aangelegd door bijvoorbeeld uitbreiding van het Amsterdamse metronetwerk. Denk hierbij aan het uitbreiden van de verbinding tussen het Centraal Station en Station Sloterdijk met een afbuiging richting de Coen- en vlothaven.

Ook is het mogelijk een nieuwe metro door Amsterdam-Noord te laten rijden. Het is nog in discussie maar het station Sixhaven zou een overstapstation worden van de Noord/Zuidlijn richting het Hembrugterrein. Logischerwijs zou een metroverbinding tussen isolatorweg en Amsterdam-Noord dan ook aangelegd moeten worden.

Voortschrijdend inzicht
De plannen voor Amsterdam Haven-Stad die bovenstaand zijn beschreven zullen in de loop van de jaren zeker aangepast worden door bestemmingsplannen, tijdsdruk, tussentijdse verrassingen, politieke besluiten, milieuaspecten enz enz. Wij volgen deze plannen en zullen ze blijven aanpassen. Een uitbreiding richting Zaanstad is niet uitgesloten.

Parkeren en fietsen door Amsterdam en de vorderingen Havenstad bekijken? Bekijk dan het overzicht P+R MobiHubs


Noordzeekanaal

advertenties